En compliment del RD 140/2003, es procedirà a la neteja del diposit d’aigua de Borgonyà.

Aquesta actuació comportarà el tall del subministrament d’aigua.

Dia: Dimarts 18 de Desembre

Horari estimat: de 8 a 17h.

Zona afectada: tot Borgonyà

 

Telèfon d’atenció al client: 900 405 070 (de 8 a 21h).

Telèfon d’averies: 900 304 070 (24h).

Avís de Tall d’Aigua