L’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló ha obert el procés de licitació de les obres de restauració de la casa del metge de Borgonyà. El termini de presentació d’ofertes serà fins el dia: 24/01/19 a les 14:30h.

Per més informació: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=39935403&reqCode=viewCn&idCap=1005272&

Xemeneia Casa Metge Borgonyà
Xemeneia Casa Metge Borgonyà
Licitació obres de la Casa del Metge de Borgonyà