Fa uns mesos l’Ajuntament va instal·lar un contenidor de recollida d’oli domèstic usat a Borgonyà per tal de facilitar-ne el reciclat.

L’oli cal posar-lo en una ampolla de plàstic i ara, per tal de poder omplir l’ampolla més fàcilment, des de l’Ajuntament s’entrega gratuïtament un embut per habitatge.

L’embut està dissenyat per encaixar amb qualsevol ampolla de 2L d’aigua.

Es pot passar a recollir a “La Nostra Botiga”

La Diputació de Tarragona promou la recollida selectiva d’oli domèstic usat a la comarca del Tarragonès. Foto: Diputació de Tarragona
Embut gratuït per al reciclatge d’oli domèstic usat