Els xalets número 6 i 7 estaven habilitats com la casa del metge, construïts durant els primers anys de funcionament de la colònia Borgonyà. L’empresa es feia càrrec dels honoraris del metge i oferia als treballadors un servei d’assistència mèdica gratuït. Amb el creixement de la colònia, el metge no donava a l’abast i es va haver de contractar metges que visitessin als treballadors. L’instrumental mèdic es va modernitzar l’any 1951, amb l’adquisició d’un aparell de raigs X. L’any 1956 arribà a la colònia un nou metge, de família nombrosa, pel que es va decidir ampliar la casa.

Els xalets número 6 i 7 estaven habilitats com la casa del metge, construïts durant els primers anys de funcionament de la colònia Borgonyà. L’empresa es feia càrrec dels honoraris del metge i oferia als treballadors un servei d’assistència mèdica gratuït. Amb el creixement de la colònia, el metge no donava a l’abast i es va haver de contractar metges que visitessin als treballadors. L’instrumental mèdic es va modernitzar l’any 1951, amb l’adquisició d’un aparell de raigs X. L’any 1956 arribà a la colònia un nou metge, de família nombrosa, pel que es va decidir ampliar la casa.

L’any 2016 s’anuncia que la Casa del Metge es convertirà en el Centre d’Acollida de la Colònia Borgonyà. Durant l’any 2017 es va rehabilitar la teulada com a 1a fase del projecte.

 

Bibliografia:

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial.
Lloret Blackburn, M. (2011). Mapa de Patrimoni Cultural de  Sant Vicenç de Torelló. Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.