La creació de la cooperativa “la Familiar Borgoñense” al carrer Borgonyà l’any 1910 va atorgar a la colònia un servei de subministrament de queviures, que fins aleshores proporcionava la fonda. Els socis de la mateixa es feien càrrec de l’establiment, que una dècada més tard ja disposava de carnisseria i fleca. Entre els anys 1926 i 1927 també passaria a tenir barberia, estanc i telèfon públic. La cooperativa estava tutelada per l’empresa, ja que nomenava dos dels quatre socis de la junta consultiva, que solien coincidir amb el personal directiu de la fàbrica. Tanmateix , no va ser fins al període de postguerra que l’empresa va participar-hi de manera més activa. L’empresa proporcionava a la cooperativa part de la infraestructura, el suport administratiu i nombroses ajudes econòmiques sol·licitades per la dificultat de les famílies de pagar els comestibles. Entre els anys 1958 i 1959, les pèrdues de la cooperativa van provocar que l’establiment fos convertit en economat. Tanmateix, la societat de la cooperativa no va deixar d’existir fins dues dècades més tard, amb l’esperança que al cap d’uns anys es pogués recuperar. L’establiment de l’economat no va tenir gaire més fortuna, a causa de la poca diversitat de productes i els preus poc competitius que oferia. Les despeses que suposava el seu manteniment per a la fàbrica van ser el motiu perquè l’any 1986 deixés de funcionar com a economat. Des d’aleshores, del negoci se’n fa càrrec un particular.

L’antiga cooperativa de la colònia de Borgonyà està situada al carrer de Borgonyà de la colònia. És un edifici de planta rectangular, d’un sol nivell d’alçat i la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Consta d’un gran portal d’arc rebaixat arrebossat, amb impostes motllurades i unes lletres identificatives “ECONOMAT”. En la seva proximitat hi ha tres finestres d’arc de mig punt arrebossat, algunes de les quals estan tapades. A l’extrem de ponent hi ha un altre portal, d’arc de mig punt arrebossat. La façana lateral té dues finestres d’arc pla arrebossat, a més d’una inscripció antiga on hi consta: “En este municipio está prohibida la mendicidad pública”. L’angle entre aquesta façana i la posterior és arrodonit. L’acabat exterior és arrebossat de color terrós a la façana lateral i posterior i de color blanc a la principal, amb les obertures emmarcades de color cru. A la façana posterior s’hi adossen els cossos corresponents als magatzems.

 

Bibliografia

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial.
Lloret Blackburn, M. (2011). Mapa de Patrimoni Cultural de  Sant Vicenç de Torelló. Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.