Des de l'1 de juny de 2021, s'aplica la nova estructura de peatges i càrrecs al terme de l'energia i de la potència de la factura de l'electricitat, el que afecta directament al denominat Preu Voluntari pel Petit Consumidor (PVPC), la tarifa elèctrica regulada.
D'acord amb el que estableix el Reial Decret 216/2014, de 28 de març, per el que s'estableix la metodologia de càlcul dels preus voluntaris pel petit consumidor de l'energia elèctrica i el seu règim juridic de contractació, Red Eléctrica de España publica cada dia a les 20:15 hores els preus horaris pel dia següent.
Hem incrustat en aquesta pàgina la informació més destacada per simplificar la cerca, per més informació poden consultar la web de REE.
Atenció degut als enllaços la pàgina pot tardar a carregar

Preu de l’electricit

Generació i consum elèctric espanyol

Generació elèctrica diaria per origen