La Nau 1 de la fàbrica va ser el primer edifici construït a la colònia Borgonyà. Originalment constava de planta baixa i dos pisos i tenia la coberta plana habilitada com a terrassa. Va començar a funcionar el mes de novembre del 1894.
Està situat al centre del complex industrial de Borgonyà. És un edifici aïllat de planta rectangular de notables dimensions. Consta de planta baixa, dos pisos i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Les quatre façanes s’obren amb obertures d’arc rebaixat emmarcades amb ceràmica, que es distribueixen formant eixos simètrics. Entorn de les façanes de ponent i llevant s’hi adossen cossos quadrangulars de la mateixa alçada i composició, que constituïen els espais de comunicació. A nivell de forjats s’intercalen imbricacions ceràmiques, que al ràfec adquireixen forma dentada. Els angles cantoners també estan reforçats amb ceràmica, que juntament amb els altres elements del mateix material, ressalten sobre el parament dels murs de maçoneria. A la façana de migdia s’hi adossa l’edifici de les turbines. A l’interior, es conserven els pilars i jàsseres metàl·liques característiques dels edificis fabrils d’aquest període.

Bibliografia

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial.
DIVERSOS AUTORS (2005). Inventari del Patrimoni vinculat als usos de l’aigua. Consorci Alba-Ter.
Lloret Blackburn, M. (2011). Mapa de Patrimoni Cultural de  Sant Vicenç de Torelló. Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.