L’agost de 1928 es va començar a construir el pont que comunicava la colònia de Borgonyà amb la carretera de Ribes. Estava situat darrera la fàbrica número 2 i el va projectar Franciso Gassol, enginyer de la Diputació de Barcelona. L’estructura no va finalitzar-se fins a l’any 1934, després d’una reforma de l’enginyer RamonTarrida dirigida per la Generalitat de Catalunya. Amb l’esclat de la Guerra Civil, el pont va ser destruït durant la retirada del bàndol republicà. Després d’intentar de reconstruir-lo al mateix indret, finalment va decidir construir-se aigües avall, segons projecte del mateix Ramon Tarrida. Va començar a edificar-se el març del 1946 i no va inaugurar-se fins a l’any 1955. Va ser ampliat i reformat entre els anys1999 i 2004 segons projecte de l’enginyer Juan Antonio Sobrino, a causa del mal estat del tauler i de l’amplada insuficient que tenia. En aquest moment, es van substituír les baranes d’obra per unes de metàl·liques.

Pont de cinc trams iguals constituïts per cinc arcs rebaixats de mateixes dimensions, a més d’un arc el·líptic situat en un extrem que permet per travessar el canal. Els arcs són fets de formigó, amb quinze muntants equidistants de formigó que suporten el tauler. Els timpans són fets amb murs de formigó i les piles són del mateix material amb un únic fust rectangular amb extrems circulars. El tauler està pavimentat amb asfalt i delimitat amb baranes metàl·liques. En dues pilastres s’observa l’escut de la Diputació de Barcelona.

Bibliografia

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial.
DIVERSOS AUTORS (2005). Inventari del Patrimoni vinculat als usos de l?aigua. Consorci Alba-Ter.
LACUESTA, R.; GONZÁLEZ, X. (2008). Ponts de la província de Barcelona. Comunicacions i paisatge. Barcelona: Diputació de Barcelona.
SOBRINO, J.; MESQUIDA, D. (1999). Memòria del projecte de Reforma i ampliació del “Pont dels Anglesos” sobre el riu Ter, a Sant Vicenç de Torelló. Diputació de Barcelona.
Lloret Blackburn, M. (2011). Mapa de Patrimoni Cultural de  Sant Vicenç de Torelló. Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.