L’any 1893 l’Ajuntament de Sant Vicenç va rebre una comunicació de l’administrador de la companyia Nuevas Hilaturas del Ter detallant l’adquisició de la concessió d’aigua del Ter al seu pas per la fàbrica. Les obres es van fer sota la supervisió de Manuel Gispert. L’aigua que portava el canal, amb un cabal mig de 500 litres per segon i un salt d’aigua de més de cinc metres, permetia accionar les turbines de la fàbrica i, per tant, generar l’energia necessària per al seu funcionament (amb una força d’uns 300 cavalls).

El canal de Borgonyà transcorre paral·lel al riu Ter, entre la resclosa de Borgonyà i el complex industrial de la colònia. És una obra feta de pedra i formigó d’uns 950 metres de longitud i uns 10 metres d’amplada. Al llarg del seu recorregut, passa paral·lel al carrer Canal i sota el pont de Borgonyà, per on segueix entre el camp de futbol i la fàbrica. En aquest punt, hi ha un sistema de bagants que controla l’entrada d’aigua. A partir d’aquí el canal té menys amplada i arriba a l’edifici de les turbines, que s’accionen a través d’un salt d’aigua. Des d’aquí comença el canal de desguàs, que aboca l’aigua de nou al riu Ter.

Resclosa

La societat Almeda, Sindreu i Companyia va adquirir els terrenys propers i els drets d’explotació dels salts d’aigua de Pius Callís l’any 1871, tot i que el projecte no fou aprovat fins el 1873. El mes d’abril de 1894 s’aprovà definitivament l’adquisició de la societat Nuevas Hilaturas del Ter del dret d’explotació del salt d’aigua de Borgonyà. En aquest moment, es comença a construir la resclosa i el canal sota la direcció de l’enginyer Manuel Gispert, prèvia notificació a l’Ajuntament de Sant Vicenç. L’energia que s’obtenia amb l’aigua que accionava les turbines, es complementava amb una màquina de vapor, per les èpoques en què el cabal del riu era menor. La casa de comportes de l’entrada del canal va ser ampliada l’any 1923, conincidint amb l’ampliació que s’estava fent a la fàbrica. També es van ser reparacions importans a la resclosa, que es repetirien uns anys més tard, vers el 1933.

La resclosa de Borgonyà està construïda al riu Ter, aigües amunt de la colònia. És una obra de formigó perpendicular al riu, que amida uns 90 metres de longitud. Sobre la resclosa hi ha un petit pont o passarel·la metàl·lica que condueix a un sistema de bagants. L’aigua desviada és conduïda a la riba esquerra del riu, on hi ha la casa de comportes, una edificació petita de planta rectangular oberta a la base amb pòrtics d’arc de mig punt, per on transcorre l’aigua. Des d’aquí comença el canal de la colònia. A la roca que aflora en el riu, sota la resclosa, hi ha fixades les restes d’una antiga palanca de fusta.

 

Bibliografia

DIVERSOS AUTORS (2005). Inventari del Patrimoni vinculat als usos de l’aigua. Consorci Alba-Ter.
Lloret Blackburn, M. (2011). Mapa de Patrimoni Cultural de  Sant Vicenç de Torelló. Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.