Canal de Borgonyà, Nau 1 i xemeneia

Canal de Borgonyà, Nau 1 i xemeneia

Canal de Borgonyà, Nau 1 i xemeneia