La xemeneia de la Colònia Borgonyà es va construir durant la primera etapa de la colònia, a finals del segle XIX. Al mateix temps, es va construir la sala de calderes, on s’obtenia el vapor necessari per fer funcionar la indústria, per tal complementar l’energia que s’obtenia de les turbines a través de la força de l’aigua. La funció de la xemeneia era d’extreure els fums que es desprenien a la sala de les calderes. Originalment, la xemeneia assolia una alçada de 33 metres, que va ser ampliada posteriorment fins arribar als 46 metres. Després de quedar en desús durant uns anys, va ser restaurada entre l’octubre de l’any 2007 i el maig del 2008 a causa del mal estat que presentava la part superior.

La xemeneia de la colònia Borgonyà està situada dins el complex industrial, al costat de les actuals naus de l’ajuntament, a l’est de la Nau 1. És de planta octogonal troncocònica, sobre una base de les mateixes característiques amb una motllura i relleus triangulars a sobre. Consta de dos collarins, un a la part central que incorpora motius geomètrics i un de motllurat a la part superior. El parament és de totxo vist aplantillat.

 

Bibliografia

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial.
Lloret Blackburn, M. (2011). Mapa de Patrimoni Cultural de  Sant Vicenç de Torelló. Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.