L’Agència Catalana de l’Aigua declara l’entrada en alerta per sequera hidrològica a la unitat del Ter. Els indicadors han empitjorat significativament i per tal de prevenir futures restriccions d’aigua s’ha decretat mesures generals i específiques.

MESURES GENERALS

 • Limitació del reg de jardins i zones verdes, tan de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l’horari de menor insolació, de 20h a 8h. Amb un màxim de dos dies a la setmana.
 • Prohibició d’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua.
 • Prohibició als particulars de la neteja dels carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d’aigua. Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable, prioritzant l’ús d’aigua no procedent de la xarxa d’aigua potable.
 • Prohibició de la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.
 • Limitació en la utilització d’aigua per l’ompliment de piscines als següents casos:
  • Reomplint parcial  de piscines que disposin de sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
  • Primer ompliment de piscines de nova contractació.
  • En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.
 • Es permet la neteja de vehicles en els següents casos:
  • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que comportin amb sistemes de recirculació de l’aigua.
  • Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.
  • Es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per mantenir la seguretat i salut de les persones i els animals.

MESURES ESPECÍFIQUES PER ÚS

INDUSTRIALS

 • Reduir un 5% el consum. S’haurà de reduir un 5% del consum normal; consum normal serà la mitjana dels últims dos anys (s’agafarà la dada mensual comparada amb la mitjana dels dos últims anys en el mateix mes)

DOMÈSTIC /PIME

 • Limitació de consum de 250l/habitant/dia

RAMADER/AGRÍCOLA

 • L’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitada a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte.
 • Reduir un 10% el consum. S’haurà de reduir un 10% del consum normal; consum normal serà la mitjana dels últims dos anys.

Avís d’alerta per sequera